CURRICULUM VITAE

 

I. Personal data:

Name: Hoa Thi Thu Ha

Date of birth: January 20, 1986.

Place of birth: Truong Cuu Ward - Nhon Loc Commune - An Nhon District - Binh Dinh Province – Vietnam.

Address:  7/13 C, 182 St., Tang Nhon Phu A Ward – Dist. 9 – HCMC

Email address: hoaha@hcmuaf.edu.vn.

2011-2013: Lecturer, Faculty of Economics, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

II. University degrees:

2004-2008: Bachelor of Agricultural Economics, Faculty of Economics, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

2009-2010: Master of Information System in Management, Faculty of Applied Mathematics, Warsaw University of Life and Sciences, Poland.

III. Teaching experiences:

Marketing, Risk management, Financial Risk Management, Stock market, Valuation, Faculty of Economics, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, 2011 – 2013.

Information System in Management, Hong Bang University, Ho Chi Minh City.

Risk management, Binh Duong University, Ho Chi Minh City.

IV. Research experiences:

1. Safe vegetable production in Cambodia and Vietnam: Developing the HARE – Network to enhance farmer income, health and the local environment (funded by USAID), 2011 – 2013.

2.  Researching on collecting, conserving of plant diversity to serve the development of ecotourism in Mỹ Hoà Hưng Commune, Long Xuyen City, An Giang Province. (2016 - 2018). 

Số lần xem trang: 12212
Điều chỉnh lần cuối: 30-07-2016

Seminar : TÍCH HỢP LOGISTICS CHO MỘT CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ (14-04-2017)

CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN THỰC TẬP 2017 (14-01-2017)

Th.S Đặng Đức Huy (01-08-2016)

Th.S Lê Ánh Tuyết (31-07-2016)

Th.S Phan Thị Lệ Hằng (30-07-2016)

Th.S Nguyễn Thị Nhật Linh (30-07-2016)

Workshop: Logistics and Supply Chain (07-07-2016)

Khởi Nghiệp cùng B.A.S (13-05-2016)

Lễ ra mắt Câu lạc bộ B.A.S (13-05-2016)

Bộ quy tắc ứng xử (Câu lạc bộ B.A.S) (13-05-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám một bảy một

Xem trả lời của bạn !