LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo thông tư số 38/2010/TT – BGD – ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010

 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

 Website: http://www2.hcmuaf.edu.vn/?ur=tdinhly

I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:  Trần Đình Lý                                    Nam/Nữ: nam            

Ngày tháng năm sinh: 28-10-1965                                      Nơi sinh: Quảng Bình

Quê quán:  Xã Quảng Tiên, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                Năm, nước nhận học vị: 2012

Chức danh cao nhất: Giảng viên chính     Năm bổ nhiệm: 2015

Chức vụ hiện tại: Trưởng Phòng, Trưởng Bộ môn        Năm bổ nhiệm: 2012

Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo

                           Bộ môn Quản trị Kinh doanh – Khoa Kinh tế

                           Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Hộ khẩu thường trú: 105- Tổ 1 – KP 6 – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – TP.HCM

Nơi ở hiện nay: 175/13 Đường Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại di động: 0903734877 - 0906764877        Điện thoại nhà riêng: (84.8).38965708            Email: trandinhlytd@yahoo.com; trandinhlyvn@gmail.com ; tdinhly@hcmuaf.edu.vn

 

II- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm TP.HCM

Ngành học: Kinh tế nông nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1990

2. Sau đại học:

- Thạc sĩ: Kinh tế   Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

     Năm cấp bằng: 2003

     Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

     Năm cấp bằng: 2012

     Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

3. Ngôn ngữ: Tiếng Anh (C); Tiếng Nga (A)

 

III- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Từ …….. đến ……..

Làm gì? Ở đâu? Chức danh, chức vụ cao nhất đã qua

1990 – 1997

Giảng viên Khoa Kinh tế; Thư ký Hiệu trưởng (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

1997 – 1998

Giảng viên, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Bí thư Chi bộ KHTC (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

1998 – 2007

Giảng viên chính (2005), Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Đảng ủy viên (từ năm 2003); UV Thường vụ Công đoàn Trường; Bí thư Chi bộ Phòng KHTC (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

2007 - 2012

Giảng viên chính, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Đoàn thể - Sinh viên, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

2012- nay

Giảng viên chính, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Đào tạo – Công tác Sinh viên – Khảo thí & BĐ CLGD, Trưởng Phòng Đào tạo (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)

Trưởng BM QTKD Khoa Kinh tế

 

IV- QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài NCKH đã, đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

 

2005 -2006

Đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu xây dựng và phát triển thương hiệu một số nông sản Việt Nam

 

 

2007 – 2008

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Phát triển thương hiệu theo định hướng xuất khẩu Xoài Cát Hòa Lộc – Cái Bè – Tiền Giang

 

 

2009 - 2010

Đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

4

Giải pháp xuất khẩu Trái Thanh Long Chợ Gạo, Tiền Giang.

 

2009 -2010

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

5

Xây dựng và quảng bá thương hiệu Hồ Tiêu Bà Rịa Vũng Tàu

 

2010 -2012

Cấp Tỉnh

Trưởng Nhóm

6

Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP ở xã Thạnh Hội huyện Tân Uyên, Bình Dương

 

2011 – 2013

Cấp Tỉnh

Trưởng nhóm

7

Giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp để

thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

2012-2014

Cấp Thành phố

Trưởng nhóm

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

1.      Sách: Xây dựng thương hiệu trái cây Việt Nam, NXB Nông nghiệp, 2016. Chức danh: Chủ biên

2.      Cẩm nang 1.000 ngành nghề Đại học, cao đẳng 2010, Nhà xuất bản Trẻ.

Chức danh: Chủ biên

3.      “Đào tạo và Hội nhập: Nguồn Nhân lực thời hội nhập”. Sách “kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Nhà Xuất bản Thanh Niên, 2010. Chức danh: Đồng tác giả

4.      Cẩm nang tân sinh viên. Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp, 2013

Chức danh: Đồng chủ biên

 

 

TT

 

Tên bài viết

 

Tác giả

 

Nơi công bố

 

Thời gian công bố

 

Ghi chú

1

“Khả năng và xu hướng cạnh tranh của ngành cà phê Việt Nam”.

Nguyễn Văn Hóa & Trần Đình Lý

Tạp chí Phát triển Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (ISSN No. 1859-1116), số 257, tháng 3-2012.

3/2012

Bài báo

2

“Mô hình xác suất quay lại của khách hàng đối với thương hiệu XCHL– Cái Bè – Tiền Giang”.

Trần Đình Lý

Tạp chí Khoa học, Đại học Mở TP.HCM (ISSN – 1859 – 3453), số 3 (21) – 2011.

Số 3-2011

Bài báo

3

“Đánh giá quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Xoài Cát Hòa Lộc, cái Bè, Tiền Giang”.

Trần Đình Lý

Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp (ISSN: 1859 – 1523), số 2-2010.

Số 2-2010

Bài báo

4

Đánh giá quá trình xây dựng và quảng bá thương hiệu gạo TigiFood của Công ty Lương thực Tiền Giang”.

Trần Đình Lý & CTV

Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp (ISSN: 1859 – 1523), số 2-2009.

Số 2-2009

Bài báo

5

“Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu Trà Tâm Châu- Công ty Trà Càphê Tâm Châu, Lâm Đồng”.

Trần Đình Lý & CTV

Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp (ISSN: 1859 – 1523), số 3- 2007.

 

Bài báo

 

                                                                                    TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

      Xác nhận của nhà trường                                                            Người khai ký tên

 

 

 

                                                                                                                Trần Đình Lý 

Số lần xem trang: 12215
Điều chỉnh lần cuối: 30-07-2016

Th.S Hoàng Thế Vinh (30-07-2016)

TS. Lê Quang Thông (30-07-2016)

Th.S Bùi Thị Kim Hoàng (30-07-2016)

Summer_Intership_2016 (16-06-2016)

Ban chủ nhiệm BAS (Nhiệm kỳ 2016-2017) (13-05-2016)

Sơ đồ (TC) (15-04-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín tám bảy tám

Xem trả lời của bạn !