Statifics

Hit counter:
Users online 106
System: 23267
in 1 hour ago


Seminar chuyên đề quản trị:

TÍCH HP LOGISTICS CHO MT CHUI CUNG NG HIU QU

 

Thời gian tổ chức:

Ngày: 22-4-2017

Giờ: 9 giờ - 12 giờ 

Tại: Nhà điều hành - Phòng P205

 

Link đăng ký: http://tiny.cc/seminar-nlu

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : one four eight one eight